História v skratke Kultúrno-historické pamiatky Významní rodáci Symboly obce  

KULTÚRNE PAMIATKY

Namestie kedysi Centrom mestečka od čias jeho vzniku bolo rozsiahle štvorcové námestie. Rozlohou patrí k najväčším na slovensku a pripomína námestia starých remeselnícko-trhovníckych miest. Zachované stavby dokomentujú zručnosť, estetické cítenie a zmysel pre praktičnosť ich staviteľov.
Dominatou námestia a charakteristickou stavbou mestečka je stará radnica. Pôvodná budova pochádzala z 1. polovice 17. storočia a bola v nej mestská vináreň, jatka a od roku 1843 väzenie. Po požiaroch mestská rada rozhodla o výstavbe novej radnice na pôvodných základoch. Projekty vypracoval miestny rodák Anton Briestenský ml. Obecny Urad

Vnútro kostolaJuhových. časť námestia uzatvára rímsko- katolícky farský kostol . Jeho patrón sv. Ján Krstiteľ bol po dlhé storočia erbovým znakom mesta a súčasťou výzdoby mestskej prečate. Pôvodný gotický kostol bol výrazom prosperity baní a rozkvetu mesta. V období stavovských povstaní viac krát vyrabovaný a vypálený. Posledná prestavba bola ukončená v roku 1907. Projekt vypracoval budapeštiansky architekt Otto Sztehl.

Po pravej strane kostola je stará fara, postavená začiatkom 19. storočia, na starších základoch. Dvojpodlažná budova v klasickom štýle má valenú klembu s lunetami v prízemí.

V juhovýchodnej časti námestia v príjemnom prostredí zelene bola na rozhraní 19. a 20. storočia postavená budova dievčenskej školy a syrotinca, známa pod menom Venantium. Budova bola zároveň kláštorom Milosrdných sestier sv. Vincenta. Investorom a donátorom stavby bol miestny rodák, farár Venant Czeizel.

Most Zo sólo stavieb starého Pravna je možné spomenúť kamenný most cez rieku Nitru, postavený v roku 1636, ktorý slúžil do roku 1940.

Kolorit pravnianskeho námestia dotvára jeho sochárska výzdoba. K najstarším patrí socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1740. Má klasicistický štýl a donátorom bol miestny dekan Jozef Mertinger. Približne v tom istom roku bol postavený Mariánsky stĺp pred radnicou. Dal ho postaviť miestny občan Juraj Tenzer. Socha Panny Márie - kráľovnej anjelov je vytesaná v gotickom štýle. V roku 1929 bola socha zreštaurovaná a pozlátená. Pri okrúhlom výročí kňazstva dal miestny rodák Anton Richter postaviť sochu Krista - kráľa. V roku 1934 ju vytvoril Gejza Horn. Je zároveň pomníkom padlých v prvej svetovej vojne. Obete druhej svetovej vojny pripomína súsošie akademického sochára Vojtecha Ihriského odhalené v roku 1960.

Ku kultúrno-umeleckým pamiatkam je možné priradiť i miestny cintorín. Zásluhu na tom má predovšetkým miestny rodák a významný sochár Jozef Damko, ktorý vyzdobil viaceré hroby náhrobnými kameňmi a sochami. Vyniká predovšetkým pomník jeho rodičov, vyzdobený portrétnymi reliéfmi. Súčasťou cintorína je prícestná kapolnka Sedembolestnej Panny Márie, postavená v roku 1770 Andrejom Briestenským.