Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Pozvánky

Pozvánka :: Deň detí 2018Vytlačiť
 

Milé deti, obecný úrad vás pozýva v piatok 1. júna 2018 o 15:00 futbalové ihrisko, kde spolu oslávime Deň detí!

Čaká vás popoludnie plné zábavy, súťaží, športových a tvorivých aktivít. Pripravené sú aj odmeny pre víťazov a darček pre všetkých:

Zábavné detské divadelné predstavenie

Svrček a mravce

v podaní Divadielka Severka z Novák

Deň detí 2018 - plagát


 
 

POZVÁNKA :: Deň detí na rybníkochVytlačiť
 

Deň detí na rybníkoch - plagátOZ Bôrik Vás v sobotu, 2. júna 2018, o 10.00 hod. pozýva na oslavy Dňa detí na miestnom rybníku Bôrik. Čakajú na Vás súťaže v chytaní rýb udicou. Prví šiesti budú odmenení vecnou cenou, ostatní súťažiaci dostanú drobnú pozornosť. Zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré navštevujú Základnú škou v Nitrianskom Pravne.

Pre všetkých sa bude podávať guláš.

Akcia je určená pre širokú verejnosť, nielen pre členov združenia. Tešíme sa na Vás!

 


 
 

OZNAM : Tenisové kurty sú v prevádzke od 9.mája 2018Vytlačiť
 

 

Tenisový oddiel Nitrianske Pravno oznamuje občanom, že od 9.5.2018 sú v prevádzke tenisové kurty

 

CENNÍK 2018

za vstup na tenisové kurty

v tenisovom areáli MTJ Nitrianske Pravno

 

Správca tenisových kurtov: Stanislav Holec - 0910 210 352

    
 • členovia tenisového oddielu
1,- €/hod.
 
 • jednorazový vstup občan Nitrianskeho Pravna
2,- €/hod.
 
 • jednorazový vstup ostatní
3,- €/hod.
 
Mládež do 15 rokov:
 
 
 
 • jednorazový vstup
1,- €/hod.

 

Kurty sa objednávajú v stávkovej

kancelárii „NIKÉ“ Dlhá ulica, Nitrianske Pravno

 

PLATBA VOPRED !!!

 

Logo tenisového oddielu

Súbor na stiahnutie Cenník_2018.pdf Cenník_2018.pdf (82.3 kB)

 
 
Položky 1-10 z 38

Úradná tabuľa

Pomoc v tiesni 112 už aj cez SMS správyVytlačiť
 


Logo Ministerstvo vnútra SR

SMS na číslo tiesňového volania

SMS 112Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým  pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený váš život, zdravie alebo majetok, alebo je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie vo vašom okolí, a potrebujete bezodkladnú pomoc záchranných zložiek, napríklad zdravotníkov, hasičov alebo polície.

Kedy zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste svedkom mimoriadnej udalosti, a nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na číslo tiesňového volania 112.

Kto môže zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je možné z akéhokoľvek mobilného telefónu, v ktorom je vložená SIM karta niektorého z telekomunikačných operátorov pôsobiacich na Slovensku.

SOS 112SMS na číslo tiesňového volania 112 je určená predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov, ale v prípade, keď nie je možné uskutočniť tiesňové volanie, môže SMS na číslo tiesňového volania 112 odoslať každý. Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je bezplatné.
 

Pri písaní SMS je potrebné na číslo tiesňového volania 112 napísať stručne a jasne:

Čo sa stalo?
(napríklad: zdravotný problém, úraz, dopravná nehoda, požiar, napadnutie a iné).

Kde sa stalo?
(napíšte, kam je potrebné vyslať pomoc, najlepšie adresu vrátane názvu obce alebo záchytný bod, ako napr. križovatka či iný orientačný bod).

Ak je to možné, uveďte aj:

Komu sa stalo?
(najmä či ide o muža, o ženu alebo o dieťa a počet postihnutých osôb).
Kedy sa stalo?
Ďalšie potrebné informácie (závisí od situácie).

Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania 112?

Pri vyžadovaní pomoci na čísle tiesňového volania 112 cez SMS je potrebné komunikovať stručne, vecne a držať sa pokynov operátora, aby sa skrátil čas potrebný na zistenie informácií potrebných pre poskytnutie pomoci.

Po doručení SMS vám príde z čísla tiesňového volania 112 potvrdenie, že SMS bola doručená. Potvrdenie znamená, že operátor čísla tiesňového volania 112 už vašu tieseň rieši a nie je potrebné zasielať SMS opakovane.

Podľa toho, o akú udalosť pôjde, operátor čísla tiesňového volania 112 vám v prípade potreby môže ešte formou spätnej SMS klásť otázky, aby získal informácie nevyhnutné pre poskytnutie pomoci, a tiež vám bude dávať pokyny na ochranu vášho života a zdravia alebo majetku, či na ochranu života a zdravia alebo majetku ľudí vo vašom okolí.

Operátorka 112

Kedy nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112!

 • ak pomoc skutočne nepotrebujete, nakoľko blokujete číslo tiesňového volania 112 pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú;
 • ak chcete len zistiť, či služba zasielania SMS je funkčná;
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť;
 • ak si chcete len s niekým písať;
 • ak sa chcete len informovať o niečom, čo nesúvisí s ohrozením života, zdravia, majetku alebo životného prostredia

Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo zlomyseľnou komunikáciou môže spôsobiť oneskorenie pomoci pre ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

Upozorňujeme, že za zneužitie SMS blokovaním alebo neodôvodneným vyžiadaním pomoci hrozí rovnaká sankcia ako v prípade zneužívania hlasovým volaním – pokuta do výšky 1659 EUR, podľa § 19 ods. 2 zákona č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, v znení neskorších predpisov.


 
 

Oznam pre majiteľov psov - balíček pre likvidáciu exkrementov zdarmaVytlačiť
 

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne upozorňuje občanov, majiteľov psov, že podmienky držania psov v obci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len VZN) č. 8/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v Obci Nitrianske Pravno. VZN presne definuje povinnosti majiteľov psov. Jedným z ustanovení je aj zákaz voľného pohybu psov a keďže v tomto zmysle je VZN č. 8/2008 neustále porušované, o čom svedčia opakované sťažnosti občanov, znovu pripomíname majiteľom psov ich povinnosti vyplývajúce zo zákona. Ďalším z problémov je znečisťovanie verejných priestranstiev psími exkrementami.

Obec Nitrianske Pravno podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev upravuje takto:

,,každý majiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, po znečistení verejného priestranstva je povinný vyčistiť ho a dať do pôvodného stavu...“.

Vyzývame majiteľov psov, ktorí zaplatili daň za psa, aby si prišli vyzdvihnúť na obecný úrad balíček určený na likvidáciu psích exkrementov.

Tento balíček je zdarma a obsahuje zásobník na sáčky, ekologické sáčky a lopatku.

Vyzdvihnúť si ho môžete po zaplatení dane za psa za rok 2018.

 

Pes - ilustračná foto. Zdroj: Pixabay.com


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočet obce na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Odpovede na otázky - Architektonická súťaž – Dom kultúry Nitrianske PravnoVytlačiť
 

 

Na Obec Nitrianske Pravno boli doručené mailom nasledovné dotazy ohľadom architektonickej súťaže na výstavbu kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne :

 

Otázky a odpovede sú v priloženom PDF súbore: 

 


 
 

Zmeny cien za dodávku pitnej vody od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnostiVytlačiť
 

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods.1.písm. c) prvého bodu  v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0214/2017/V zo dňa 24.2.2017 o cenách  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol, že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5   974 01 Banská Bystrica   mení rozhodnutie  č. 0214/2017/V zo dňa 24. 02. 2017 nasledovne:

 • Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom: 1,2010 €/m3
 • Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné a iné vodárenské subjekty, ktoré sú v zmysle zákona tiež regulovaným subjektom 0,6797 €/ m3
 • Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1615 €/ m3

Uvedené ceny sú bez DPH a na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti budú uplatnené od 1.7.2017.

     Dôvodom pre zmenu Rozhodnutia zo dňa 24. 02. 2017 a  doručeného dodávateľovi 26. 06. 2017 pod číslom 0259/2017/V bolo, že pri určovaní cien na rok 2017 za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov na tieto regulované činnosti za rok 2013, kedy bola upravená cena s ohľadom na zvýšené náklady na dodávateľské opravy a opravy vlastnými pracovníkmi. V roku 2016 však bola v niektorých regiónoch vybudovaná nová infraštruktúra, čím došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Pri určení ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 sa vychádzalo zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2012. K zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2016 došlo  uvedením  niekoľko modernizovaných čistiarní odpadových vôd do prevádzky, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov Európskej únie za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek, s čím súvisí  zvýšenie spotreby elektrickej energie a zvýšenie spotreby chemikálii potrebných pre proces odstraňovania nutrientov. Tiež bola vybudovaná kanalizácia vo viacerých regiónoch.

     Podľa § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017  Z. z. „Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny“  je určené, že odpočet meradiel sa vykoná najneskôr 30 dní od zmeny ceny. StVPS, a.s. bude realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od  03. 07. 2017 do 30. 07. 2017. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci našej spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti  inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.
                                                                                       
Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku       

viac informácii na www.stvps.sk


 
 

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvieratVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/5422247, Fax: +421/5425710,e – mail: ZdravieZvierat.PD@svps.sk
Č.j.: 309/2017 V Prievidzi, dňa 3.2.2017

 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“)

 

n a r i a ď u j e

 

vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky

právnickým osobám:

 • Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
 • Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
 • Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
 • Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
 • Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
 • Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
 • Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
 • Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
 • Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
 • Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
 • Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
 • Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
 • Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
 • Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
 • Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
 • Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
 • Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
 • Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
 • Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
 • Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
 • Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
 • Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
 • Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
 • Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
 • Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
 • Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
 • Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
 • Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
 • Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
 • Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
 • Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel, Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

fyzickým osobám:

vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach ochranného pásma vtáčej chrípky (ďalej len „chovatelia“) vykonať nasledovné

 

opatrenia

 

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

 

Chov hydiny p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, Bojnice, 972 01 Bojnice
GPS: 48.789133, 18.587968
Dátum zistenia choroby: 30.1.2017
Dátum potvrdenia choroby: 1.2.2017

Vymedzuje pásmo dohľadu – minimálne 10 km od ohniska nákazy:

katastrálne územia mesta : Nováky, Prievidza

katastrálne územia obcí: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Liešťany, Nevidzany, Seč, Dlžín, Šútovce, Poruba, Lazany, Nedožery Brezany, Poluvsie, Malinová, Pravenec, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Malá Čausa, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cigeľ, Sebedražie, Koš, Lehota pod Vtáčnikom

Za týmto účelom RVPS Prievidza nariaďuje v pásme dohľadu:

 

 1. Vykonať do 15.2.2017 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Prievidza do 17.2.2017.
  Zodpovední: uvedené obce a chovatelia
   
 2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
  Zodpovední: chovatelia
   
 3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a) dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  b) zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  c) voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d) bezodkladne oznámiť na RVPS Prievidza (tel. 046/5422247, 0918 630 905, 0918 630 906) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  - pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
  - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  - akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
  Zodpovední: chovatelia
   
 4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
  Zodpovední: chovatelia
   
 5. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
  Zodpovední: obce
   
 6. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Prievidza.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Ďalej RVPS Prievidza zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených
  obciach.
   
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Prievidza. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
   
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Prievidza.
   
 • Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.

        Zodpovední: obce a chovatelia

 

 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.
  Zodpovední: poľovné združenia

 

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Dňa 30 1. 2017 bol na RVPS Prievidza nahlásený úhyn 4 ks hydiny majiteľa p. Roman Kočner, Hečkova 2/1164, 972 01 Bojnice. Úradný veterinárny lekár RVPS Prievidza odobral 2 kadávery kury domácej, jedna perlička, jedna hus domáca a zaslal ich do Národného referenčného laboratória – Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu vo Zvolene (ďalej len NRL) za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy.

Dňa 1.2.2017 v poobedňajších hodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5N8 (CP 4686/2017).

Orgán veterinárnej správy podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí. V zmysle § 9 a  §12 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny sa nariaďujú opatrenia po potvrdení vysokopatogénnej formy vtáčej chrípky a vymedzuje sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu.

Na základe uvedeného RVPS Prievidza prijala vyššie uvedené opatrenia v zmysle platných predpisov.

Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona č. 39/2007 Z.z..

Opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania až do odvolania.

 

P o u č e n i e

 

Podľa § 52 písm. b) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. na nariaďovanie a zrušovanie obmedzujúcich opatrení pri podozrení na choroby, alebo pri ich výskyte sa všeobecné predpisy o správnom konaní nevzťahujú.

 

 

MVDr. Milan Šima

regionálny veterinárny lekár
riaditeľ RVPS Prievidza

 

 

 

Doručuje sa:

Mesto Prievidza, MsÚ Prievidza, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza
Mesto Nováky, MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Obec Diviacka Nová Ves, OÚ č1. Diviacka Nová Ves, 972 27 Diviacka Nová Ves
Obec Diviaky nad Nitricou, OÚ Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou
Obec Nitrianske Rudno, OÚ Nitrianske Rudno, Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Rudnianska Lehota, OÚ Rudnianska Lehota 225, 972 26
Obec Kostolná Ves, OÚ Kostolná Ves č.136, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Liešťany, OÚ Liešťany 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Nevidzany, OÚ Nevidzany 49, 972 27
Obec Seč, OÚ Seč č. 133, 972 26 Nitrianske Rudno
Obec Dlžín, OÚ Dlžín č.70, 972 26
Obec Šútovce, OÚ Šútovce č.39, 972 01
Obec Poruba, OÚ Poruba 95,972 11 Lazany
Obec Lazany, OÚ Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
Obec Nedožery- Brezany, OÚ Nedožery- Brezany, Družstevná 367, 972 12 Nedožery - Brezany
Obec Poluvsie, OÚ Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Obec Malinová, OÚ Malinová č.115, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Pravenec, OÚ Pravenec č. 208, 972 16
Obec Chvojnica, OÚ Chvojnica 24, 972 13
Obec Nitrianske Pravno, OÚ Nitrianske Pravno, SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
Obec Malá Čausa, OÚ Malá Čausa č. 175, 971 01
Obec Veľká Čausa, OÚ Veľká Čausa 83, 971 01
Obec Chrenovec – Brusno, OÚ Chrenovec – Brusno 972 32
Obec Cigeľ, OÚ Cigeľ 192, 971 01
Obec Sebedražie, Hlavná 471/8, 972 05 Sebedražie
Obec Koš, OÚ Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 33/, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom
Poľovná spoločnosť Stanište, Ing Rudolf Trgiňa, Chrenovec Brusno 559, 972 32
Poľovná spoločnosť pri urbár. Koš, Cigeľ, Sebedražie, Ľudovít Benko, Cigeľ 353, 971 01
Poľovné združenie Rokoš, Miloš Križan, Diviacka Nová Ves 46, 972 24
Poľovná spoločnosť Čierny Vrch, Peter Motúz, Rudnianska Lehota 230, 972 26
Poľovná spoločnosť Roveň, Štefan Lojka, Partizánska 298/19, 972 71 Nováky
Poľovná spoločnosť Vjarpol, Ing. Tomáš Gatial, Na Stanište 248/31, 971 01 Prievidza
Poľovná spoločnosť Breza, Ing. Dušan Mošať, Lesná 424/1, 958 01 Partizánske
Poľovná spoločnosť Žiar Nedožery, Miroslav Mendel,Mladých 431/4,Nedožery Brezany 972 12

 

Na vedomie:

ŠVPS SR, Botanicka 17, Bratislava 842 13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Slovenská inšpekcia životného prostredia -ústredie, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Prievidza, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Prievidza
Zmluvní SVL


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybratých viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré budú Štatistickému úradu v rámci zisťovania domácnosťami poskytnuté, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

 

V prílohe článku je kópia oficiálneho listu ŠÚ SR, ktorým vyzýva obec na spoluprácu pri tomto projekte.


 
 
Položky 1-10 z 38


Predpoveď počasia

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Tešíte sa na Tradičný Pravňanský jarmok?
 
 
80%

 
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 10

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka